نمایش 1–9 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

یاتاقانCIB شماره فنی UCF212

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCF212

قطر شفت: 60 میلی متر ارتفاع: 175 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقانCIB شماره فنی UCF308

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCF308

قطر شفت: 40 میلی متر ارتفاع: 150 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقانCIB شماره فنی UCF218

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCF218

قطر شفت: 90 میلی متر ارتفاع: 235 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقانCIB شماره فنی UCF216

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCF216

قطر شفت: 80 میلی متر ارتفاع: 208 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقانCIB شماره فنی UCF215

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCF215

قطر شفت: 75 میلی متر ارتفاع: 200 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقانCIB شماره فنی UCF214

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCF214

قطر شفت: 70 میلی متر ارتفاع: 193میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقانCIB شماره فنی UCF213

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCF213

قطر شفت: 65 میلی متر ارتفاع: 187 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقانCIB شماره فنی UCF211

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCF211

قطر شفت: 55 میلی متر ارتفاع: 162 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقانCIB شماره فنی UCF210

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCF210

قطر شفت: 50 میلی متر ارتفاع: 143 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی