نمایش 1–9 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

یاتاقان CIB شماره فنی UC308

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UC308

قطر داخلی: 40 میلی متر قطر خارجی: 90 میلی متر ارتفاع: 52 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC211

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UC211

قطر داخلی: 55 میلی متر قطر خارجی: 100 میلی متر ارتفاع: 55.6 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC203

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UC203

قطر داخلی: 17 میلی متر قطر خارجی: 47 میلی متر ارتفاع: 31 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC316

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UC316

قطر داخلی:80 میلی متر قطر خارجی: 180 میلی متر ارتفاع: 86 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC315

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UC315

قطر داخلی:75 میلی متر قطر خارجی: 160 میلی متر ارتفاع: 82 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC310

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UC310

قطر داخلی:50 میلی متر قطر خارجی: 110 میلی متر ارتفاع: 61 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC216

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UC216

قطر داخلی:80 میلی متر قطر خارجی: 140 میلی متر ارتفاع: 82.6 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC215

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UC215

قطر داخلی:75 میلی متر قطر خارجی: 130 میلی متر ارتفاع: 77.8 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC214

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UC214

قطر داخلی:70 میلی متر قطر خارجی: 125 میلی متر ارتفاع: 74.6 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی