نمایش 1–9 از 53 نتیجه

نمایش 9 24 36

یاتاقان CiB شماره فنی UCP319

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCP 319

قطر داخلی: 95 میلی متر قطر خارجی: 470 میلی متر ارتفاع: 120 میلی متر  

یاتاقان CiB شماره فنی UCP318

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCP 318

قطر داخلی: 90 میلی متر قطر خارجی: 430 میلی متر ارتفاع: 110 میلی متر

یاتاقان CIB شماره فنی UCP220

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCP220

قطر داخلی: 100 میلی متر قطر خارجی: ارتفاع: مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP217

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCP217 

قطر داخلی: 85 میلی متر قطر خارجی: 310 میلی متر ارتفاع: 187میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP216

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCP216

قطر داخلی: 80 میلی متر قطر خارجی: 292 میلی متر ارتفاع: 175 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP215

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCP215

قطر داخلی: 75 میلی متر قطر خارجی: 275 میلی متر ارتفاع: 163 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP214

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCP214

قطر داخلی: 70 میلی متر قطر خارجی: 266 میلی متر ارتفاع: 156 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP213

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCP213

قطر داخلی: 65 میلی متر قطر خارجی: 265 میلی متر ارتفاع: 150 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP212

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCP212

قطر داخلی: 60 میلی متر قطر خارجی: 241 میلی متر ارتفاع: 138 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی