نمایش 1–9 از 29 نتیجه

نمایش 9 24 36

یاتاقان CIB شماره فنی UCFC207

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCFC207

قطر شفت: 35 میلی متر
قطر خارجی : 135 میلی متر
مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCFC209

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCFC209

قطر شفت: 45 میلی متر
قطر خارجی : 160 میلی متر
مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCFC212

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCFC212

قطر شفت: 60 میلی متر
قطر خارجی : 195 میلی متر
مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCFC214

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCFC214

قطر شفت: 70 میلی متر
قطر خارجی : 215 میلی متر
ارتفاع: 74.6 میلی متر
مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCFC215

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCFC215

قطر شفت: 75 میلی متر
قطر خارجی : 220 میلی متر
مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCFL208

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCFL208

قطر شفت: 40 میلی متر قطرخارجی: 184 میلی متر ارتفاع: 100 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCFL205

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCFL205

قطر شفت: 25 میلی متر قطرخارجی: 68 میلی متر ارتفاع: 27 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCFL204

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCFL204

قطر شفت: 20 میلی متر قطرخارجی: 60 میلی متر ارتفاع: 25.5 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCFB204

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

 UCFB205

قطر شفت: 20 میلی متر ارتفاع: 110 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی